Værdigrundlag

SkoleBørneuniverset Kamma har fokus på ”det hele barn”, og vi arbejder grundlæggende ud fra nedenstående værdigrundlag:

Med ovennævnte fokus vil alle børn kunne udvikle sig harmonisk og trygt. Derved muliggøres den optimale udvikling fordi barnet føler sig anerkendt med de evner det har.

For at gøre det muligt er det nødvendigt at Børneuniverset Kamma sikrer:

Tryghed og vedvarende opmærksomhed på et mobbefrit miljø
Vedvarende opmærksomhed på et mobbefrit miljø
Hver dag anerkendelse for det man kan bidrage med
Genkendelige elementer i dagligdagen
Nysgerrighed, glæde og lyst til mere har de bedste vilkår i trygge rammer.
Interesse- og projektorienteret undervisning, medieteknologi
Sang, spil, bevægelse, leg i naturen, motorik: Det enkelte barns stærke og svage sider udfordres
Deltagelse i skolens morgensang, fortælling
Ekskursioner i nærområdet, Kolonier, Lejrskoler, studieture, udveksling

Flere traditioner vil naturligt opstå mens børnehaven og skolen folder sig ud og blomstrer.
Børnene skal opleve at være en aktiv del af det lokale liv
Inddragelse af byen og omegnen i undervisningen

Åbne døre – alle er velkomne. Det kan være for at opleve stemningen eller for at opleve lidt af hverdagen eller for at bidrage med et stykke arbejde eller en helt anden grund – Alle er velkomne.