SFO

legigamledage

Kammajunkerne – Vores SFO

Vi har ikke officielt heldagsskole, men børnene er velkomne til at være her hele dagen -:)

Det er således muligt at gå i vores SFO så længe, barnet har behov herfor . Børn, der ankommer til skole med bus er meget velkomne i SFO´en frem mod skolestart uanset klassetrin, dog kan der opkræves penge for eftermiddagsmad/frugt ordningen.

Vi oplever ofte at børnenes leg med hinanden foregår på tværs af alder. Vi har set adskillige modeopvisninger, musikkonkurrencer osv., hvor 3-12 årige børn er sammen om det. De store børn tager som noget naturligt hånd om de små, og de små bliver trygge ved at være en del af det “store” fællesskab.

Der serveres morgenmad fra 6.30 til 7.30 til de der har lyst og der serveres frugt/eftermiddagsmad ca. klokken 14.30 sammen med børnehaven,

SFO’en er i lighed med børnehaven styret af årstiden og udeaktiviteter i det omfang vejret tillader det.