Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

Test og prøver

Tests og prøver på Astrup Friskole

Som eksamens fri skole ligger vi ofte under for den misforståelse, at skolen lider af forskrækkelse overfor alt hvad der hedder tests og prøver. I dag er vores praksis sådan, så vi kan teste en elev for at sikre os et overblik over dennes faglige niveau, så lærerne altid har mulighed for at følge den enkelte elev meget nøje og hele tiden kunnet justere, hvor der skal sættes ind i forhold til elevens faglige standpunkt. Dette gøres konkret ved at teste 3-9 klasse med MAT (Pædagogisk analyse af matematik) og ST (Pædagogisk analyse af stavning) prøver efterår og forår. 0-1 klasse testes med OS64 og OS120 (Ordstillelæsningsprøve).

I vores daglige rutine evaluerer vi eleverne løbende ved mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger på afleverede opgaver. Vi tester elever efter behov for viden om det faglige niveau, vi afholder elev- og forældresamtaler om standpunkter, personlig udvikling og skolemæssigt engagement efter en fastlagt plan.

 Vi har erstattet eksamensbeviset med faglærerens meget grundige faglige standpunktsvurdering i hvert fag, en vurdering af elevens personlige udvikling gennem de sidste år af skoleforløbet og en vurdering af elevens arbejdsform og arbejdsindsats. Disse vurderinger modtager eleven i form af en skriftlig udtalelse ved afgang fra skolen, samt et Karakterblad for 9 klasse.

Rul til toppen