Tilsyn 2012 – 2013

 Tilsynserklæring for skoleåret 2011/2012 for Astrup Friskole.

Vi blev i skoleåret 2011-12 valgt som tilsynsførende for Astrup Friskole, og vi skal hermed jævnfør lov om friskoler og private grundskoler afgive vores erklæring for skoleåret 2012/2013.

Vi har gennem skoleåret haft drøftelser med skolelederen omkring skolens undervisning, og vi har ved afslutningen af skoleåret 2011/12 haft mulighed for at gennemlæse samtlige færdighedsprøver, som børnene havde i dansk og matematik umiddelbart før sommerferien.

Prøverne udviser et gennemsnitligt niveau i dansk, mens niveauet i matematik ligger en anelse over middel.

Skolen har i forbindelse med flytningen til større lokaler prioriteret en større opdeling af deres elever, hvilket efter vores vurdering har haft positiv effekt på et i forvejen godt undervisningsmiljø.

I 2012-13 har skolen fortsat prioriteringen af de boglige fag samt de musiske fag og projektfag, som er et af skolens varemærker.

Vi har besøgt skolen flere gange i løbet af skoleåret – både i undervisningstiden og til et forældremøde.

Konklusion.

Vi observerer en undervisning med alderssvarende og relevant fagligt indhold. Vi fornemmer et stort lærerengagement og en naturlig faglig spredning som følge af aldersintegreringen. En faglig og aldersmæssig spredning skolens personale og ikke mindst skolens børn rummer rigtig fint.

På baggrund af tilsynet som kort er gengivet ovenstående er det vores vurdering, at undervisningen på Astrup Friskole som helhed lever op til kravene i den danske folkeskole.

Undervisningssproget er dansk.
Aars den 20. april 2012

Merete og Ejner Larsen