Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være slukket i timerne eller på lydløs.

Mobiltelefoner skal ligge i tasken, eller i klassens kasse.

Læreren kan ved mistanke, om ikke relevant brug af mobiltelefonen i timerne, aflevere mobilen på kontoret.

Hvis telefonen er afleveret på kontoret, kan telefonen afhentes efter skoledagen af eleven.

Mobiltelefonen kan bruges i timerne, hvis læreren giver lov.

Mobilen kan frit benyttes i frikvarteret, med mindre andet er aftalt i klassen.

Rul til toppen