Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

Personale

Personalepolitikken udtrykker de grundlæggende principper for Kammas Børneunivers som arbejdsplads. Personalepolitikkens formål er, at skabe trivsel på arbejdspladsen og at give alle ansatte indflydelse på og de bedst mulige betingelser for en fagligt kompetent og effektiv løsning af husets opgaver.

Personalepolitikken gælder alle ansatte på Kammas Børneunivers.  

Det er Kammas Børneuniversets mål:

  • At alle ansatte løbende udvikler egne kompetencer med henblik på at kunne løse deres opgaver i Kammas Børneunivers.
  • At Kammas Børneunivers arbejder systematisk og målrettet med, at alle ansatte får mulighed for relevant kompetence- og karriereudvikling.
  • At alle ansatte har de nødvendige og relevante kompetencer til at løse Kammas Børneuniversets aktuelle og fremtidige opgaver. Det er Skoleledernes ansvar at sikre, at disse kompetencer er til stede, men det er et fælles anliggende for Skolelederens og medarbejdere at sikre kompetenceudvikling, der imødekommer såvel Kammas Børneunivers behov (værdigrundlag) som medarbejdernes individuelle og faglige udvikling.
  • At udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte.
  • At der i arbejdet med arbejdsmiljøet skal være fokus på tillid, trivsel, sundhed og sikkerhed.
  • At arbejdet med trivsel og et godt og sikkert arbejdsmiljø skal integreres som en del af dagligdagen.
  • At Kammas Børneunivers ikke udviser tolerance, når det gælder mobning, chikane, trusler og vold.
  • At alle ansatte samarbejder og tage aktivt del i arbejdet med at skabe trivsel og sikre et godt arbejdsmiljø.
  • At Kammas Børneunivers anvender resultaterne fra de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) til systematisk og kontinuerligt at følge op på og skabe dialog om konkrete og prioriterede arbejdsmiljøindsatser.
  • At være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, hvor alle ansatte – uanset køn, alder, nationalitet, religion, seksuel orientering eller handicap – har lige rettigheder og muligheder i deres arbejde og forløb.
Rul til toppen