Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

APV

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering (APV) er en kortlægning af arbejdsmiljøet, som følges op af en beskrivelse af problemerne, en handlingsplan og en plan for opfølgning på problemerne.

APV er en lovpligtig proces, som skal gennemføres hvert 3. år, samt hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene. Væsentlige ændringer kan f.eks. være ændrede lokaler eller nye metoder i undervisningen. 

APVen udarbejdes af arbejdsmiljøgruppen og skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt sygefravær. Læs mere om de formelle regler og rammer for APV på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Der er to mål med APV

  • At følge og overvåge arbejdsmiljøet på en systematisk måde, så I kan opdage problemer i tide og gribe ind, før de bliver alvorlige.
  • At lægge en plan for, hvordan ledelse og medarbejdere skal løse de problemer, som APV’en afdækker.

 

Rul til toppen