Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

Sociale klasuler

Kammas Børneuniver med Vuggestue, Børnehave og Skole har siden skolens start gjort brug af medarbejdere, som er omfattet af loven om en aktiv beskæftiglsesindsats. Det har drejet sig om ansættelser på lærerområdet og pædagog, pædagogmedhjælperopgaver samt øvrige forefaldende arbejde.

Vores tilbud har henvendt sig både til dansker og til flygtninge.

Siden foråret 2012 har skolen haft en person ansat med løntilskud, der er siden da løbende ansat 4 personer på denne ordning i perioden frem til i dag 31-12-2017. Derudover har vi i perioden haft 3 personer i arbejdsprøvning samt 2 personer i praktik for at fremme dansktale.

Skolen har også fremadrettet intentioner om at gøre brug af personer omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

I perioden 2013 og til start af 2018 har vi som vuggestue, børnehave og skole levet fuld ud op til kravet om at minst 3,5% af arbejdsstyrken for medarbejdere på særlige vilkår.

Rul til toppen