Kammas Børneunivers

Astrup Friskole, Fri-vuggestue & Fri-børnehave

Lønpolitik

Lønpolitik for Astrup Friskole og Børnehave:

Skolen er omfattet af de gældende regler for frie skoler omkring løndannelse, herunder udmøntning af ”lokalløn”.

Det er skolens og bestyrelsens hensigt at ”Ny løn” udmøntes, således at skolen i fremtiden fortsat kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Skolen er stadig i en opstartsfase, hvor såvel elevtal og økonomisk formåen er begrænset. Derfor fordres der en grad af pionerånd, hvor vi som skole samt skolens ansatte har accepteret, at lønnen for nuværende udelukkende består af de løndele som direkte fremgår af overenskomst og gældende cirkulærer for området.

Udviklingsmålet for 2015-2018 er at statstilskuddet som minimum kan dække lønudgifterne og dette kan kun sikres via. øget elevtilgang.

Som delmål for lønpolitikken opstilles følgende handlinger:
a. Lønudgifterne dækkes af statstilskuddet ved øget elevtilgang
b. De lærer som ønsker det, kommer op på 100 % i beskæftigelsesgrad

Rul til toppen